יש חדש

הבנה מלאכותית

הפיתוח מאפשר הבנה מלאכותית שמתאימה גם בכתב וגם לדיבור והיגוי הטיבעי של כל אדם ובכל הלשונות שבעקרונו עיתוק בהתאם מדויק לדפוס ודיבור טיבעי ומשוחזר גם כמלאכותי ובקולו-הפרטי של בעל-הקול הטיבעי ונוסח הדיבור שמוסיף להבנה ברורה וחוקית שמקורה בתוספת הסימנים להבנה ברורה ולפי חוקי עריכת הדיקדוק בדיוק.

זה יהיה אפשרי עם הפיתוח המומלץ של הממציא, בדגם הבריאה של לשונות האדם בעולם

זה ממש אוטומטי

וכל זה שלנו כמורשתנו ובעיבוד מחודש של הלשון להבינה למחשבים-חכמנים ובהיגיון בת-חכמת האדם והמשתמש במחשבים לאוטומציה?