יש חדש בפיתוּח נכוֹן, כי מה שכבר יש קוּיים על עקרוֹנוֹת מלאי שטוּיוֹת ומסורבלים מחוסר הבנה וידע של הברכה בפתרון הנכון

הבנה מלאכוּתית

ממש להבין את הדיבוּר הטיבעי של כל משתמש בעולם ולשחזרו בכתב-דפוס ודיבור מלאכותי בקול-הפרטי של בעל-הקול

זה ממש אוטומטי

וכל זה שלנו כמורשתנו ובעיבוד מחודש של הלשון להבינה למחשבים-חכמנים ובהיגיון בת-חכמת האדם והמשתמש במחשבים לאוטומציהּ


 FACTS

 Science

 TORAH

 Alohim

Yisrael
 Avrahaum  Adam  contact-us  knowledge  zealous

Yerushalåyim
 world

 universe

 TRUTH

 History

 WISDOM

 Elohim

 Jews
 Moshea  Aliyahu  about-us  Vault  martyr

Other Jews
 oneness

 future